استعلام کد فراگیر

استعلام کد فراگیر

جهت افزایش امنیت و جلوگیری از سو استفاده کد پیگیری فقط به شماره همراه وارد شده ارسال خواهد شد

هزینه استعلام برابر برای نماینده ها رایگان و برای کاربران معمولی 5000 هزار تومان می باشد.

استعلام کد فراگیر اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) امکان پذیر نمی باشد

بعد از ثبت درخواست نتیجه استعلام از بخش پیگیری با استفاده از کد پیگیری قابل رویت می باشد

در صورت وجود مشکل در کد فراگیر وارد شده امکان استرداد وجه به هیچ عنوان وجود ندارد

استعلام شناسه 16 رقمی امکان پذیر نمی باشد

پیامک کد پیگیری ممکن است با تاخیر 5 دقیقه ای ارسال گردد

تمامی موارد خاسته شده را به انگلیسی وارد نمایید

Hidden
در صورتی که EntNumber ندارید به صفحه قبلی مراجعه نمایید
کد رهگیری که در زمان ثبت نام دریافت نموده اید را وارد نمایید.